อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร


คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ITA อบต.สระแก้ว
นายสายตา พนมแก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
คู่มือเรื่องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 29/2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตาม และประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 7
วันนี้ 1
วานนี้ 3
เดือนนี้ 101
เดือนก่อน 200
ปีนี้ 1,525
ปีก่อน 2,116