อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
012 เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงลประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 28 ม.ย. 66 66
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 4 ม.ย. 66 72
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ 29 มี.ค. 66 69
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 29 มี.ค. 66 76
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 28 มี.ค. 66 71
เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 28 มี.ค. 66 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 30 มี.ค. 65 228
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ก.พ. 65 250
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 14 ก.ค. 63 374
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 ก.ค. 63 403