อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การปรับปรุงแผยอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ครั้งที่ 3 17 ส.ค. 65 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 8 มิ.ย. 65 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 8 มิ.ย. 65 66
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 65 97
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (26) 26 ม.ย. 65 100
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (4) 22 ม.ย. 65 101
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 22 ม.ย. 65 98
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (7) 22 ม.ย. 65 96
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (7) 22 ม.ย. 65 91
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (6) 22 ม.ย. 65 105
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 94
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 105
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 92
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) 22 ม.ย. 65 94
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 107
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 106
O28 รายงานผลการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 12 ม.ย. 65 113
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 12 ม.ย. 65 109
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(4) 11 ม.ย. 65 106
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(3) 11 ม.ย. 65 99
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(2) 11 ม.ย. 65 105
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1) 11 ม.ย. 65 114
O25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 11 ม.ย. 65 105
O28 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ม.ย. 65 104
O28 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลระดับดีเด่น (ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ม.ย. 65 103
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 10 ม.ย. 65 109
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 ม.ย. 65 108
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 ม.ค. 64 368
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 ม.ค. 64 373
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 ม.ค. 64 346