อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การปรับปรุงแผยอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ครั้งที่ 3 17 ส.ค. 65 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 8 มิ.ย. 65 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 8 มิ.ย. 65 123
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ม.ย. 65 150
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (26) 26 ม.ย. 65 160
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (4) 22 ม.ย. 65 148
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 22 ม.ย. 65 146
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (7) 22 ม.ย. 65 140
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (7) 22 ม.ย. 65 131
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (6) 22 ม.ย. 65 154
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 141
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 153
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 137
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) 22 ม.ย. 65 142
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 65 160
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) 22 ม.ย. 65 148
O28 รายงานผลการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 12 ม.ย. 65 162
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 12 ม.ย. 65 151
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(4) 11 ม.ย. 65 151
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(3) 11 ม.ย. 65 144
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(2) 11 ม.ย. 65 153
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(1) 11 ม.ย. 65 156
O25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 11 ม.ย. 65 153
O28 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ม.ย. 65 147
O28 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลระดับดีเด่น (ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ม.ย. 65 156
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 10 ม.ย. 65 154
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 ม.ย. 65 154
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 ม.ค. 64 418
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 ม.ค. 64 424
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 ม.ค. 64 393