อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564


รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 63
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 135)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 156)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 136)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 137)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 155)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 133)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 158)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :