อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2564) 20 ม.ย. 64 120
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 5 มี.ค. 64 119
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 153
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 153
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 144
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 150
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 14 ม.ค. 64 155
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 14 ม.ค. 64 138
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 14 ม.ค. 64 154