อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 11 ม.ย. 65 130
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2564) 20 ม.ย. 64 339
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 5 มี.ค. 64 334
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 369
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 374
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 363
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 21 ม.ค. 64 343
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 14 ม.ค. 64 351
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 14 ม.ค. 64 328
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 14 ม.ค. 64 353