อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564 20 ม.ย. 64 183
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 19 ม.ย. 64 182
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 3 พ.ค. 63 285
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 3 พ.ค. 63 260
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 3 พ.ค. 63 286
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 3 พ.ค. 63 247
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 3 พ.ค. 63 251
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 3 พ.ค. 63 258
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 3 พ.ค. 63 254