อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564 20 ม.ย. 64 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 19 ม.ย. 64 59
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 3 พ.ค. 63 159
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 3 พ.ค. 63 134
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 3 พ.ค. 63 156
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 3 พ.ค. 63 138
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 3 พ.ค. 63 137
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 3 พ.ค. 63 157
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 3 พ.ค. 63 136