อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 กันยายน 65 View : 30
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :