อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 6 พฤษภาคม 65 View : 230
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :