อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายบุญโพธิ์ จ่าหล้า
นายก อบต.
0810470282

นายธนพงค์ นิจำปา
รองนายก อบต.
0809343905

นายณรงค์ สิงหาชารี
รองนายกนายก อบต.
0930582955

นางสาวจันทนี ศรีคำภา
เลขานุการนายก อบต.
0852535564