อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

คณะผู้บริหาร

นายสายตา พนมแก
นายก อบต.สระแก้ว
0817495894

นายบุญทัน วงศรีแก้ว
รองนายก อบต.
0803596874

นายวีระ กุชโร
รองนายก อบต.
0878615319

นายอำ คินันติ
เลขานุการนายก อบต.
0904152120

นายทองเกียรติคุณ บุญแดนไพร
รองปลัด อบต.สระแก้ว รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระแก้ว
081 3808371