อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565... วันที่ 18 ม.ย. 65 (ดูู 72)

โครงการสระแก้วร่วมใจ สานสายใยรักผู้สูงอายุ

โครงการสระแก้วร่วมใจ สานสายใยรักผู้สูงอายุ ต์... วันที่ 12 ม.ย. 65 (ดูู 64)

โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพตำบลสระแก้ว

โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพตำบลสระแก้ว... วันที่ 20 ส.ค. 63 (ดูู 254)

งานลอยกระทง ปีงบประมาณ 63

งานลอยกระทง... วันที่ 18 พ.ย. 62 (ดูู 788)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเยตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 299)

น้ำท่วม 62

น้ำท่วม 62... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 307)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 341)

โครงการสระแก้วร่วมใจ สานสายใย รักผู้สุงอายุ

โครงการสระแก้วร่วมใจ สาสายใย รักผู้สุงอายุ... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 351)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย... วันที่ 1 ม.ย. 62 (ดูู 329)

วันท้องถิ่นไทย62

วันท้องถิ่นไทย62... วันที่ 18 มี.ค. 62 (ดูู 320)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร... วันที่ 1 มี.ค. 62 (ดูู 309)

วันปิยะมหาราช 2560

วันปิยะมหาราช 2560... วันที่ 10 พ.ย. 60 (ดูู 412)

โครงการปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้ ณ วัดป่าโพธิ์ศรี ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 10 ต.ค. 60 (ดูู 422)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560... วันที่ 26 ม.ย. 60 (ดูู 597)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.สระแก้ว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 477)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 533)

ประเพณิลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558... วันที่ 12 ม.ค. 59 (ดูู 1268)

งานวันเด็กแห่งชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙... วันที่ 11 ม.ค. 59 (ดูู 1240)

สระแก้วเกมส์ ๕๙

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สระแก้วเกมส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ... วันที่ 11 ม.ค. 59 (ดูู 1953)

ตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันออกพรรษา ชาวตำบลสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดบ้านสระแก้... วันที่ 2 พ.ย. 58 (ดูู 681)