อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ธกส.สาขาพนมไพร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมกับธนาคาร ธกส.สาขาพนมไพรและงานป้องกันเทศบาลเมืองร้อ... วันที่ 17 พ.ย. 65 (ดูู 7)

ลอยกระทง65

ลอยกระทง 65... วันที่ 9 พ.ย. 65 (ดูู 11)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565... วันที่ 18 ม.ย. 65 (ดูู 123)

โครงการสระแก้วร่วมใจ สานสายใยรักผู้สูงอายุ

โครงการสระแก้วร่วมใจ สานสายใยรักผู้สูงอายุ ต์... วันที่ 12 ม.ย. 65 (ดูู 103)

โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพตำบลสระแก้ว

โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพตำบลสระแก้ว... วันที่ 20 ส.ค. 63 (ดูู 295)

งานลอยกระทง ปีงบประมาณ 63

งานลอยกระทง... วันที่ 18 พ.ย. 62 (ดูู 917)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเยตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 344)

น้ำท่วม 62

น้ำท่วม 62... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 351)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 383)

โครงการสระแก้วร่วมใจ สานสายใย รักผู้สุงอายุ

โครงการสระแก้วร่วมใจ สาสายใย รักผู้สุงอายุ... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 393)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย... วันที่ 1 ม.ย. 62 (ดูู 370)

วันท้องถิ่นไทย62

วันท้องถิ่นไทย62... วันที่ 18 มี.ค. 62 (ดูู 365)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร... วันที่ 1 มี.ค. 62 (ดูู 352)

วันปิยะมหาราช 2560

วันปิยะมหาราช 2560... วันที่ 10 พ.ย. 60 (ดูู 455)

โครงการปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้ ณ วัดป่าโพธิ์ศรี ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 10 ต.ค. 60 (ดูู 459)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560... วันที่ 26 ม.ย. 60 (ดูู 638)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.สระแก้ว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 520)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ... วันที่ 15 ส.ค. 59 (ดูู 580)

ประเพณิลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558... วันที่ 12 ม.ค. 59 (ดูู 1391)

งานวันเด็กแห่งชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙... วันที่ 11 ม.ค. 59 (ดูู 1369)