อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงแก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 มกราคม 64 View : 363
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :