อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

สมาชิกสภา

นายหยิน วงละคร
ประธานสภา

นายทวี สิงหาชารี
รองประธานสภา

นายทวี แพงศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นายสีลา กุมภาษี
สมาชิกสภา หมู่ที่1

นายประจันทร์ ศิริจันโท
สมาชิกสภา หมู่ที่4

นายณรงศักดิ์ พนมทิพย์
สมาชิกสภา หมู่ที่5

นายทองย้อย อ่อนจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่6

นายพรมมา ศรีลำดวน
สมาชิกสภา หมู่ที่8

นางอาภัสรา กล้าหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่9