อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายอำ คินันติ
ประธานสภา

นายบุญทัน วงศรีแก้ว
รองประธานสภาฯ

นางสาวนัธภัทร เศษลือ
เลขานุการสภาฯ

นายสีลา กุมภาษี
ส.อบต.ม.1

นายดี พนมทิพย์
ส.อบต.ม.2

นายทวี แพงศรี
ส.อบต.ม.2

นายหยิน วงละคร
ส.อบต.ม.3

นายประจันทร์ ศิริจันทร์โท
ส.อบต.ม.4

นายบัวพันธ์ จันทะไพร
ส.อบต.ม.4

นายณรงค์ศักดิ์ พนมทิพย์
ส.อบต.ม.5

นายประสาท วงละคร
ส.อบต.ม.6

นายเสน่ห์ ราชสมัคร
ส.อบต.ม.6

นายทวี สิงหาชารี
ส.อบต.ม.7

นายสุนันท์ วงศรีแก้ว
ส.อบต.ม.7

นายพรมมา ศรีลำดวน
ส.อบต.ม.8

นายทองขาว สีมาคำ
ส.อบต.ม.9