อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 25 ก.พ. 64 67
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 25 ก.พ. 64 71
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 124
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 113
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 110
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลบสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 3 พ.ค. 63 139
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 3 พ.ค. 63 128
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 3 พ.ค. 63 132