อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 3 พ.ค. 65 79
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 3 พ.ค. 65 85
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 3 พ.ค. 65 80
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 3 พ.ค. 65 78
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2564 3 พ.ค. 65 85
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 3 พ.ค. 65 75
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 3 พ.ค. 65 69
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 3 พ.ค. 65 71
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 25 ก.พ. 64 207
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 25 ก.พ. 64 233
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 276
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 272
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 4 ส.ค. 63 270
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลบสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 3 พ.ค. 63 285
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 3 พ.ค. 63 276
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 3 พ.ค. 63 272