อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ:: ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ


ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

วันที่ : 3 พฤษภาคม 63 View : 299
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 289)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 290)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 287)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 280)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 321)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 299)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 320)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :