อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2564)


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2564)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 เมษายน 64 View : 340
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :