อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2564)


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2564)


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 121
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :