อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร


ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง หลัเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 มกราคม 64 View : 395
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :