อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร


ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง หลัเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 145
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :