อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทระพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 157
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :