อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทระพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 13 มกราคม 64 View : 418
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :