อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 145
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :