อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556


 
ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

 
 1. รวมกฎหมายการปฏิบัติงาน หน้าที่ 1-104
   

 2. รวมกฎหมายการปฏิบัติงาน หน้าที่ 105-200
   

 3. รวมกฎหมายการปฏิบัติงาน หน้าที่ 201-303
   

 4. รวมกฎหมายการปฏิบัติงาน หน้าที่ 304-400

     

 
View : 633