อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง อัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 มิถุนายน 65 View : 92
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :