อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 65 View : 116
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :