อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (26)


ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนังงานส่วนตำบล ระดับดีเด่น (ครั้งที่1ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 65 View : 124
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :