อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


1. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น
2. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.สระแก้ว

 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 124
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :