อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: O40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 65 View : 139
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 376)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25461-2564)  (ดู 388)
รายงานผลกาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  (ดู 353)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  (ดู 341)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 )  (ดู 274)
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25461-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  (ดู 154)
O๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  (ดู 170)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :