อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: O๓๔ นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)


เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 มีนาคม 65 View : 114
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :