อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 )


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 )


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 83
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :