อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 120
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :