อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ:: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 มกราคม 64 View : 273
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :