อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ:: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 มกราคม 64 View : 273
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :