อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)


ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน เม.ย. 62 - ก.ย. 62 ภายใน ต.ค. 62


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 146
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :