อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: มาตรฐานการปฏิบัติงาน


มาตรฐานการปฏิบัติงานดาวน์โหลด วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน.rar   1 ม.ค. 13 65
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC.rar   1 ม.ค. 13 58
คู่มือการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ.rar   1 ม.ค. 13 63
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.rar   1 ม.ค. 13 57
วันที่ : 3 พฤษภาคม 63 View : 306
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :