อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน


มาตรฐานการปฏิบัติงานดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน.rar   1 ม.ค. 13 3
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC.rar   1 ม.ค. 13 3
คู่มือการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ.rar   1 ม.ค. 13 3
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.rar   1 ม.ค. 13 3
  View : 136
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :